KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
GÜRİŞ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI
 
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Güriş Holding A.Ş. ve Ankara Grup Şirketleri (“Güriş Ankara Grup Şirketleri”) tarafından uygulamada dikkate alınacak hususlar ortaya konulmaktadır. Bahse konu grup şirketlerimize ait bilgilere işbu Politikanın Ek-1 (KVKK kapsamına giren Güriş Ankara Grup Şirketleri ) dokümanından ulaşılması mümkündür.